25Apr/17
รั้วต้นไม้

ปลูกอะไรเป็นรั้วต้นไม้ดี ป้องกันวัวควายเข้ามาทำลายพืชผัก

ที่บ้านจะปลูกอะไรก็กลัววัวควายมาทำงานพืชที่ปลูก มาดูกัน่ว่าจะหาอะไรมาปลูกดีเพื่อป้องกันสัตว์เข้าไปทำลาย และนำไปใช้ประโยชน์ได้ ทั้งกิน ทั้งเป็นฟืน และอาจจะขายได้