africa-139343_1920

ลองดูว่าบนพื้นที่นา 10 ไร่จะแปลงให้เป็นแปลงเกษตรผสมผสานได้อย่างไร จากความไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับการเกษตร มาวางแผนว่าจะทำอะไรบ้างเพื่อให้มันเกิดเป็นรูปเป็นร่างผมขอใช้ตัวเองเป็นตัวอย่างในการแปลงพื้นที่นาไปเป็นพื้นที่การเกษตรผสม

ที่คิดไว้มีอะไรบ้างเป็นลำดับ

  1. ขุดสระน้ำก่อน เพราะไม่มีน้ำก็ไปต่อไม่ได้ สำหรับการทำเกษตร