รั้วต้นไม้

ที่บ้านจะปลูกอะไรก็กลัววัวควายมาทำงานพืชที่ปลูก มาดูกัน่ว่าจะหาอะไรมาปลูกดีเพื่อป้องกันสัตว์เข้าไปทำลาย และนำไปใช้ประโยชน์ได้ ทั้งกิน ทั้งเป็นฟืน และอาจจะขายได้

ที่มีรายการอยู่ในหัวตอนนี้คือ

  • ต้นขี้เหล็ก ชอบเพราะพุ่มเยอะ วัวควายไม่น่าจะชอบกิน
  • ต้นไผ่ตง
  • ต้นมะพร้าว
  • ต้นหมาก

 

Leave a Reply