Chaem

การปลูกชะอมเป็นไม้รั้ว กันศัตรุพืช 

วิธีการปลูก และกรบำรุงรักษา

  1. การเตรียมดิน
  2. การขยายพันธุ์
  3. การทำชะอมให้ออกผลผลิตนอกฤดูกาล การตัดแต่งกิ่ง

 

พันธุ์ชะอม

  • พันธุ์เบา
  • พันธุ์หนัก นิยมปลูกมากกว่าเพราะเก็บได้ท้ังปี

 

คุณประโยชน์

  • มีวิตามินเอ มากกว่าหัวแครอท

 

เคล็ดลับการปลูกชะอม

  • ปุ๋ยขี้ไก่บำรุงใบ
  • ควรปลูกหน้าฝน
  • แช่น้ำสารส้มช่วยให้ชะอมสด ไม่เฉา

 

 

 

Leave a Reply