reproducting

การขยายพันธุ์ชอมมีตั้งแต่การปักชำ และการตอนกิ่ง

การตอนกิ่ง

  • เลือกต้นที่แตกเป็นสีขาว
  • เลือกที่พร้อมจะแตกยอดอ่อน
  • ควั่นกิ่งไว้ 7 วันแล้วค่อยมาหุ้ม
  • ทิ้งไว้ 45 วันให้ออกราก

 

การปักกิ่ง

 

 

อ้างอิง


 

ชะอมหนามยอดใหญ่ หนามน้อยยอดดก การปลูกขาย และการตอนกิ่งขาย

 

 

Leave a Reply