06Jul/17
sea-cave-2445503_1920

ขุดสระเก็บน้ำไว้ใช้เพื่อการเกษตร

แหล่งน้ำเป็นสิ่งสำคัญกับการทำการเกษตร สำหรับใครที่มีพื้นที่อยู่ใกล้แหล่งน้ำอยู่แล้วก็คงไม่ต้องกังวล แต่ถ้าไม่มาดูว่าเราจะเตรียมแหล่งน้ำอย่างไร

25Apr/17
รั้วต้นไม้

ปลูกอะไรเป็นรั้วต้นไม้ดี ป้องกันวัวควายเข้ามาทำลายพืชผัก

ที่บ้านจะปลูกอะไรก็กลัววัวควายมาทำงานพืชที่ปลูก มาดูกัน่ว่าจะหาอะไรมาปลูกดีเพื่อป้องกันสัตว์เข้าไปทำลาย และนำไปใช้ประโยชน์ได้ ทั้งกิน ทั้งเป็นฟืน และอาจจะขายได้